Zastosowania natryskowych izolacji piankowych

Natryskowe izolacje piankowe stosowane są:

  • w budynkach mieszkalnych (poddasza, stropodachy, dachy płaskie, ściany, fundamenty, tarasy, zbiorniki, izolacja pod wylewki betonowe)
  • budynkach przemysłowych, halach produkcyjnych, magazynach i zbiornikach magazynujących (cysterny, kadzie, itp.)
  • obiektach rolniczych (budynkach inwentarzowych, fermach, chlewniach, kurnikach, oborach, stajniach)
  • przechowalniach, chłodniach, elewatorach
  • tunelach grzewczych, tunelach wyciągowych, izolacjach kanałów, przewodów wentylacji i klimatyzacji wewnątrz i na zewnątrz
  • izolacjach rurociągów ciepłowniczych, chłodniczych, wodnych i na inne media, podziemnych i naziemnych, izolacje zewnętrznych i wewnętrznych instalacji
  • izolacjach obiektów pływających: barek, statków, jachtów, promów
  • izolacjach domów nowych, jak i już istniejących